Time-Line

Time-Line (Chronology)

 Bharatiya Jana Sangh  1951 – 1977
 Janata Party  1977 – 1979
 Bharatiya Janata Party  1980

Chronological List of Bharatiya Jana Sangh Presidents

 S. No.  Name  Year
 1.  Dr. S.P. Mookerjee  1951
 2.  Dr. S.P. Mookerjee  1952
 3.  Pt. Mauli Chandra Sharma  1954
 4.  Pt. Prem Nath Dongra  1955
5.  Acharya D.P. Ghosh  1956
6.  Acharya D.P. Ghosh  1956
7.  Acharya D.P. Ghosh  1958
8.  Acharya D.P. Ghosh  1958
9.  Shri Pitamber Das  1960
10.  Shri A. Rama Rao  1961
11.  Acharya D.P. Ghosh  1962
12.  Acharya D.P. Ghosh  1963
13.  Shri Bachhraj Vyas  1965
14.  Shri Balraj Madhok  1966
15.  Pt. Deen Dayal Upadhyaya  1967
16.  Shri Atal Bihari Vajpayee  1969
17.  Shri Atal Bihari Vajpayee  1969
18.  Shri Atal Bihari Vajpayee  1971
19.  Shri Lal Krishna Advani  1973

Chronological List of Bharatiya Janata Party Presidents

S. No. Name Year
1. Shri Atal Bihari Vajpayee 1980
2. Shri Lal Krishna Advani 1986
3. Dr. Murli Manohar Joshi 1990
4. Shri Lal Krishna Advani 1992
5. Late Shri Kushabhau Thakre 1998
6. Shri Bangaru Laxman 2000
7. Late Shri K. Jana Krishnamurthy 2001
8. Shri M. Venkaiah Naidu 2002
9. Shri M. Venkaiah Naidu 2004
10. Shri Lal Krishna Advani 27th Oct. 2004 to 31st Dec.2006
11. Shri Rajnath Singh 1st Jan. 2006 to 26th Nov. 2006
12. Shri Rajnath Singh 26th Nov. 2006 to till now